FLORBALOVÝ TURNAJ      ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ       

Rádi bychom Vás pozvali na turnaj florbalových kroužků pro děti ze základních škol. Akce je určena pro děti navštěvující školní florbalové kroužky. Účastníci budou rozděleni dle věku a příslušné základní školy do věkových skupin.

Termín turnaje :

22. 5. 2022 SH ČAJKARÉNA - Čajkovského 68, 779 00 Olomouc

Startovné : 

300 Kč za hráče

Pokyny k platbě budou zaslány na email uvedený v přihlášce. Platba musí být uhrazena do pondělí v daném týdnu před konáním turnaje.

Přihlašujte na :

Obecné informace :

Turnaj kroužků je určen všem dětem od 0. do 6. třídy základních škol, které budou rozděleny do věkových kategorií.

Florbalový turnaj školních kroužků je akce, na které děti navštěvující florbalové kroužky na základních školách změří své síly a celoročně nabrané zkušenosti. Akce je určena pro děti navštěvující školní florbalové kroužky. Účastníci budou rozděleni dle věku a příslušné základní školy do věkových skupin. V případě nízkého počtu přihlášených dětí z jedné či více škol, budou děti spojeny do jednoho či více týmů. Systém spojování škol bude využit proto, aby si mohlo zahrát opravdu každé dítě i z menších škol. Při slavnostním vyhlášení na konci každé věkové kategorie budou účastníci odměněni upomínkovými předměty (diplomy a medailemi). Pro rodiče, rodinné příslušníky a další fanoušky bude připravena tribuna, kterou jistě využijí pro podporu svých ratolestí, tak i bufet s občerstvením a florbalovým vybavením s klubovou tématikou.
Cílem této akce je pochvala účastníků za skvělou práci a přístup na florbalových kroužcích a předvedení rodičům a rodinným příslušníkům nabyté zkušenosti. Důležitý přínos této akce je rovněž utužení kolektivu, nabytí nových kolektivních zážitků, zkušeností a seznámení s dětmi z jiných základních škol.

Kontakt na organizátora :

STARS FLORBAL z.s.

Brožíkova 556/9, Olomouc 

Ing. Robin Holý, 776 720 555, holy@starsflorbal.cz