Příměstské florbalové kempy Olomouc 2024

Termíny kempů:

 • 08. - 12.7.2024   (pondělí - pátek)
 • 05. - 09.8.2024  (pondělí - pátek)
 • 19. - 23.8.2024   (pondělí - pátek)

Čas:

 • 7:45 - 17:00 (příjem dětí 7:45-8:30, vyzvednout děti bude možné od 16:30 do 17:00)

MÍSTO KONÁNÍ :

TJ MILO OLOMOUC ( Střední Novosadská 48, 779 00 Olomouc )

VĚK:

Kemp je určen pro děti ve věku od 5 do 15 let, na místě budou rozděleny do skupin dle věku a výkonosti.

PROGRAM:

Florbal, míčové a kolektivní hry, základní atletická a pohybová průprava, relaxační program

STRAVA:

Dopolední svačina, teplý oběd v restauraci, odpolední svačina, pitný režim - je možno domluvit i diety (bezlepková atd.) Strava na celý den je zahrnuta v ceně kempu.

CENA:

3590 Kč za týden / 820 Kč za den (je možné se přihlásit na celý týden či na jeden samostatný den)

PLATBA:

po přihlášení Vám zašleme na uvedený email pokyny k platbě - číslo účtu a variabilní symbol

POŘADATEL:

STARS FLORBAL, Wolkerova 796/34A, 779 00 Olomouc IČ: 04922573, info@starsflorbal.cz, www.starsflorbal.cz

!!! DŮLEŽITÉ !!!

!!! Nejpozději první den na místě před nástupem na kemp je nutné předat potvrzení o bezinfekčnosti, zdravotní způsobilost k zotavovací akci a kopii kartičky zdravotní pojišťovny, případně další vyžadované dokumenty, které stanoví státní a samosprávné orgány. Vzory všech potřebných dokumentů a bližší informace budou včas předány přihlášeným účastníkům. Bez těchto dokumentů není možné přijmout účastníka na soustředění nebo kemp.!!!

Lze použít i potvrzení o zdravotní způsobilosti s podobným charakterem použité na jinou akci (tábor, škola v přírodě, sportovní kurz), je však nutné, aby bylo platné. Doba platnosti je 12 měsíců od vydání potvrzení.

Zde ke stažení (bude doplněno) formulář BEZINFEKČNOSTI (vyplňuje rodič). Prosíme, aby byl u podpisu bezinfekčnosti datum dne nástupu na kemp.

OSTATNÍ:

Doplňující informace (seznam potřebných věcí, organizace, atd.) budou předány na kontakty uvedené v přihlášce nejpozději 10 dní před nástupem na příměstský kemp.

Je možné si objednat funkční trika s motivem letních kempů: ZDE - bude doplněno

PŘIHLÁŠKA:

PROVOZNÍ PODMÍNKY:

 • Účastník je závazně přihlášen po vyplnění online přihlášky a uhrazení zálohy.
 • Počet účastníků je omezen, při překročení kapacity rozhoduje datum přihlášení + uhrazení zálohy.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo při nižším počtu přihlášených zrušit konání kempu. Minimálním počet pro otevření kempu je 15 účastníků. O zrušení kempu budou všichni přihlášení na tento kemp včas informováni na email uvedený v přihlášce. V tomto případě zrušení kempu vracíme 100% uhrazené částky.
 • Před nástupem na kemp musí účastník předložit potvrzení o bezinfekčnosti, zdravotní způsobilost k zotavovací akci a kopii karty zdravotní pojišťovny, případně další vyžadované dokumenty, které stanoví státní a samosprávné orgány. Vzory všech potřebných dokumentů a bližší informace budou včas předány přihlášeným účastníkům. Bez těchto dokumentů není možné přijmout účastníka na soustředění nebo kemp.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po účastníkovi další případné potvrzení o způsobilosti (a podobné dokumenty), které stanoví státní a samosprávné orgány jako podmínku pro absolvování kempu či soustředění.
 • Účastníci se musí řídit pokyny pořadatele.
 • Účastníci mají zakázáno pít alkohol, kouřit a užívat jiné návykové látky. Při porušení tohoto zákazu a při opakovaném nezvladatelném chování si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit účastníka bez náhrad.
 • Při zrušení kempu z důvodu vládního zákazu vracíme 100 % uhrazené částky
 • Odhlášení účastníka po závazném přihlášení se řídí následujícími podmínky:
  • odhlášení 61 a více dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 20 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
  • odhlášení 60-31 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 50 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
  • odhlášení 30-7 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 70 % z celkové ceny soustředění nebo kempu,
  • odhlášení 6-0 dní před odjezdem/nástupem storno poplatek 100 % z ceny soustředění nebo kempu.
 • V případě zdravotní indispozice se na základě lékařského potvrzení vrací celá částka krácená o manipulační poplatek ve výši 800 Kč.